FINEATTITUDES_AW19_2
FINEATTITUDES_AW19

Go through our lookbook

“What is fashion really about? It’s about defining yourself.  Giving the expression that you like. It’s how you want people to see the real you. With every kind of texture and detail in the clothes, comes a different attitude. We see women every day not living up to her full potential. We need to inspire each other more, giving each other more compliments to feel stronger – because that is what gives us Fine Attitudes.”

With the new autumn/winter collection, we are working with a bit
of toned-down colors. The colors that is the heart of winter: Brown, bordeaux and grey shades. Then we are adding patterns that gives the individual style an attitude. In winter times, we let ourselves be hidden away by tons of layers because of the cold. But we want a lot of dresses in the picture with fresh prints, so we can maintain the good humor and mood from the beautiful summer times. As always we are having leather styles dominating our collection, and are looking forward to seeing you in our new modern gingham coat.

SHOP NOW